Pracownicy Ośrodka

Telefon kontaktowy: 87 423 71 44

e-mail: ublik@pw.edu.pl

Kierownik Ośrodka:

Zbigniew Banach

zbigniew.banach@pw.edu.pl

Pracownicy obsługi:

Małgorzata Mioduszewska - recepcjonistka

Andrzej Mioduszewski - portier

Zbigniew Węsierski - portier